AJUDES I SUBVENCIONS

Fins al 31/12/2024  | Ajudes i subvencions

INFORMACIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS  A ENTITATS ESPORTIVES

Aquesta informació ha estat extreta de diferents pàgines d'organismes que ofereixen aquestes subvencions.

Ajudes per a la protecció social dels esportistes d'alt nivell i el suport als esportistes que participin en competicions internacionals representant a Espanya.

Beneficiaris
Seran beneficiàries de les ajudes les Federacions Esportives Espanyoles en funció dels esportistes pertanyents a les mateixes que acreditin el corresponent dret en els termes que figuren en la convocatòria com a destinataris finals.

Limit de sol·licitud

31/08/23

MÉS INFORMACIÓ
 


Subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.
 

Beneficiaris
Entitats esportives sense ànim de lucre per a programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, excloent la participació en competicions oficials.

Limit de sol·licitud
31/01/24

MÉS INFORMACIÓ


Subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
 

Beneficiaris
Ajuntaments i determinades entitats d'àmbit local per a ajudar en l'organització de la competició intermunicipal dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de les diferents modalitats esportives. 

Limit de sol·licitud
31/01/24

MÉS INFORMACIÓ
 


Conveni de Col·laboració entre la Generalitat a través de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, i la Universitat de València-Estudi General, en el desenvolupament dels Continguts i Objectius Acadèmics de la Càtedra de Pilota Valenciana a la Universitat de València-Estudi General

Objecte del tràmit: És objecte del present conveni la col·laboració en el desenvolupament dels continguts i objectius acadèmics de la Càtedra de Pilota Valenciana a la Universitat de València-Estudi General.

Destinataris/àries:  Persones Jurídiques que no desenvolupen Activitat Econòmica

Sector econòmic del beneficiari: Activitats esportives

Termini d'inscripció: Fins al 31 de desembre.

Organisme convocant: Comunitat Valenciana Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

 


Subvencions al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana 2024.

Objecte del tràmit: Les subvencions estan destinades a les federacions esportives per a garantir l'exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que tenen encomanades per llei dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, per al foment de l'esport federat i la col·laboració amb programes de tecnificació esportiva.

Destinataris/àries: Les federacions esportives valencianes que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, i que reunisquen els requisits per a obtindre tal condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini d'inscripció: Del 26-12-2023 al 31-01-2024.

Organisme convocant: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

MÉS INFORMACIÓ


Subvencions destinades a entitats locals per a l'execució del programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut denominat "En moviment", per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del Component 26 al territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea -Next Generation EU-

Objecte del tràmit: L'objecte de les ajudes és la concessió de subvencions destinades a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 26 Foment del Sector de l'Esport - C26 103. P02 Promoció de la igualtat en l'esport en el territori de la Comunitat Valenciana, per a la realització de les actuacions necessàries per a complir amb els objectius del *PRTR. Estes subvencions aniran destinades a entitats locals per a l'execució del programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut denominat "En *moviment".

L'àmbit d'aplicació s'establix en programes a desenvolupar entre l'1 de gener de 2024 i el 31 d'octubre de 2024.

Les actuacions previstes tenen un caràcter esportiu beneficiós per a la salut i s'han d'enquadrar en la creació, d'almenys, una Unitat d'Activitat i Exercici Físic (*UAEF) en cada municipi o mancomunitat de municipis, en el marc i en les condicions establides en el Pla Autonòmic de Prescripció d'Activitat i Exercici Físic orientat a la Salut denominat "En *moviment".

Destinataris/àries: Podran ser beneficiaris d'estes subvencions els municipis, mancomunitats i entitats locals menors de la de la Comunitat Valenciana, així com organismes i entitats del sector públic adscrites a les anteriors, que s'adherisquen al conveni per a realitzar un programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut denominat "En moviment", i desenvolupen les actuacions necessàries per a la implantació i execució, en el seu àmbit territorial, del programa "En moviment", amb la creació, d'almenys, una Unitat d'Activitat i Exercici Físic (UAEF), i que puguen tindre la condició d'entitat beneficiària per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedisquen, que es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats locals hauran d'adherir-se al conveni entre la Generalitat, a través de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a realitzar un programa de prescripció d'activitat i exercici físic orientat a la salut des d'Atenció Primària del Sistema Valencià de Salut en els municipis de la Comunitat Valenciana denominat "En moviment" (DOGV 9623, 22.06.2023), mitjançant acord plenari de l'òrgan competent municipal.

Termini d'inscripció: Del 02-01-2024 al 29-02-2024.

Organisme convocant: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes de tramitació anticipada a Federacions Esportives Espanyoles per a finançar el desenvolupament de solucions innovadores en matèria d'intel·ligència artificial i ciència de dades, any 2023.

Objecte del tràmit: L'objectiu específic és fomentar l'aplicació d'intel·ligència artificial i ciència de dades, impulsant la innovació i el desenvolupament de solucions per a millorar el rendiment esportiu, optimitzar la presa de decisions estratègiques, enriquir l'experiència del públic i fomentar l'anàlisi de dades en l'àmbit esportiu en possibles àrees d'actuació com: optimització del rendiment esportiu, detecció de talent, salut i benestar, anàlisi en temps real, plataformes col·laboratives, fidelització dels aficionats, innovació en les instal·lacions esportives.

Destinataris/àries: Podran ser sol·licitants i perceptors d'aquestes ajudes totes les federacions esportives espanyoles (FFDDEE) i/o agrupacions de FFDDEE que complisquen els requisits indicats en la convocatòria i presenten projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes en ella.

Termini d'inscripció: Fins al 31 de gener de 2024.

Organisme convocant: Ministeri de Cultura.

MÉS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024