Borsa de treball i Oposicions

Fins al 31/12/2023  | Oposició pública i borses de treball

Borsa de treball i Oposició pública

Espai on compartim totes les borses de treball i oposicions  publiques generades en els municipis de la Marina Alta compartides per la Guia Prop.


Auxiliar de taquilla i museu/auxiliar d’informació turística i museus.

Organisme: Ajuntament de Callosa d'en Sarrià

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria:   Borsa de treball

Prova:  Oposició

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria

Data de publicació: 28-11-2023 fins a  4-12-2023

Més informació


Psicòleg/òloga

Organisme: Ajuntament de Dénia

Etapa actual: Obertura de termini

Convocatòria:  Oposició

Prova:  Concurs oposició

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Data de publicació: 28-11-2023 fins a  27-12-2023

Més informació


UNED. Professor permanent laboral

Organisme: Universidad Nacional de Educación a Distancia

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria: Contratació laboral indefinida

Prova:  Valoració de mèrits 

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Data de publicació: des de  28-11-2023 fins a  18-12-2023

Nº Places totals: 39

Més informació


Universitat de València. Convocatòria posats d'investigador/a no doctor/a, amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d'investigació.

Organisme: Universitat de València (Estudi General)

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria: Contratació laboral temporal

Prova:  Valoració de mèrits i entrevista persona

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Data de publicació: des de  29-11-2023 fins a  14-12-2023

Més informació


Universitat de València. Convocatòria posats de tècnic/a de suport a la investigació i tècnic/a superior de suport a la investigació, amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d'investigació.

Organisme: Universitat de València (Estudi General)

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria: Contratació laboral temporal

Prova:  Valoració de mèrits i entrevista persona

Titulacions: Diversos grups i titulacions

Data de publicació: des de  29-11-2023 fins a  14-12-2023

Més informació


Administratiu/iva

Organisme: Ajuntament de Dénia

Etapa actual: Obertura de termini

Convocatòria:  Oposició

Prova:  Concurs oposició

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional

Data de publicació: 29-11-2023 fins a  28-12-2023

Més informació


Universitat Jaume I. Costitución d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'este organisme (personal investigador júnior). Projectes: LabNA (Laboratori de Neurociència Afectiva).

Organisme: Universidad Jaume I de Castellón

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria: Borsa de treball

Prova:  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista

Titulacions: Titulació universitària de doctorat en Psicologia o equivalent.

Data de publicació: des de  20-10-2023 fins a  06-12-2023

Més informació


Universitat de València. Convocatòria de llocs de tècnic/a mitjà/a de suport a la investigació, tècnic/a especialista de suport a la investigació, tècnic/a superior de suport a la investigació, amb contracte laboral a càrrec del programa «Investigue», de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per a la seua execució en 2023.

Organisme: Universitat de València (Estudi General)

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria:  Contratació laboral temporal

Prova:  Valoració de mèrits i entrevista persona

Titulacions: Diversos grups i titulacions

Data de publicació: des de  20-10-2023 fins a  06-12-2023

Més informació


Mancomunitat de la Ribera Alta. Psicòlegs.

Organisme: Mancomunitat de la Ribera Alta.

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Convocatòria:  Contratació laboral temporal

Prova:  Concurs i oposició

Titulacions: Psicologia

Data de publicació: 07-11-2023 fins a  04-12-2023

Més informació


Alguatzil encarregat de serveis múltiples.

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Tècnic/a superior

Grup: Nou nivell B

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Auxiliar administratiu

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria

Grup: C2

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Delineant/a

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional

Grup: C1

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Mestra/e

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Netejador/a

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Tècnic/a Superior

Grup: Nou nivell B

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Tècnic/a especialista en Jardí d’Infància

Organisme: Ajuntament de Benidoleig.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Batxiller o Tècnic/a Superior

Grup: C1

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'Ajudant d'investigació (T2. Nivell 1) (Convocatòria 123/2023).

Organisme: Fundació d'Investigació de l'hospital clínic de la Comunitat valenciana. Fundació Incliva.

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Prova: Valoració de mèrits i entrevista persona

Titulacions: Batxiller, FP II, proves d´accés universitat per a majors 25 anys o equivalent

Titulació específica: *FPII o Cicle Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic d'acord amb els plans d'estudi vigents.

Grup: C

Data de publicació: 21-11-2023 fins a 5-12-2023

Més informació


Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Directors/ores de centres culturals.

Organisme: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Etapa actual: Bases i obertura de termini.

Convocatòria: Contratació laboral temporal

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Titulació específica: Títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria o grau.

Grup: A1

Data de publicació: des de: 21-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació


UNED. Professor permanent laboral

Organisme: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Convocatòria: Contratació laboral indefinida

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Titulació específica: Estar en possessió del títol acadèmic de doctor. Vegeu l’annex I.

Grup: A1

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 18-12-2023

Més informació
 


Pedreguer. Conserge auxiliar poliesportiu

Organisme: Ajuntament de Pedreguer.

Etapa actual: Bases i obertura de termini.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Certificat escolaritat (grup E)

Grup: E

Data de publicació: des de: 21-11-2023 fins a: 20-12-2023

Més informació


Pedreguer. Netejador/a d'edificis municipals.

Organisme: Ajuntament de Pedreguer

Etapa actual: Bases i obertura de termini.

Convocatòria: Procés d'estabilització

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Tècnic/a superior

Grup: Nou nivell B

Data de publicació: des de: 21-11-2023 fins a: 20-12-2023

Més informació
 


Universitat d’Alacant. Escala d’oficials especialistes per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació.

Organisme: Universitat d'Alacant.

Etapa actual: Obertura de termini

Convocatòria: Oposició

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional

Titulació específica: Títol de batxiller, tècnica o tècnic o equivalent, o tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Grup: C1

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 13-12-2023

Més informació
 


Psicòleg/òloga.

Organisme: Ajuntament de Dénia

Etapa actual: Obertura de termini

Convocatòria: Oposició

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Titulació específica: Estar en possessió del títol universitari de grau en Psicologia o equivalent, o tindre complides les condicions per a l'obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Grup: A1

Data de publicació: des de: 28-11-2023 fins a: 27-12-2023

Més informació 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023