Convocatòries de subvencions i ajudes culturals.

Ajudes i subvencions

Convocatòria subvencions de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ per als exercicis 2024 i 2025

Objecte del tràmit: 
Convocar la concessió de subvencions a companyies privades que es dediquen de manera professional i habitual a la producció i exhibició de muntatges escènics de teatre, dansa i circ en la Comunitat Valenciana, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat. Per a això, estes ajudes pretenen fomentar la producció i les gires escèniques professionals en l'àmbit del teatre, circ i dansa; donar suport a la creativitat escènica i la seua difusió i fomentar la mediació en l'àmbit de les arts escèniques.

Destinataris/àries:  
a) Ser persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció i exhibició de muntatges escènics en la Comunitat Valenciana. 
b) Acreditar la dedicació professional del beneficiari a la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques amb una antiguitat mínima de 8 anys. A l'efecte de computar l'activitat desenvolupada, es tindran en compte les trajectòries prèvies a processos de fusió o transformació sempre que de fet o de dret s'acredite la successió entre companyies. L'acreditació de la condició de professional es realitzarà mitjançant l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció; així com amb l'aportació de la vida laboral en cas de persona física o l'informe del compte de cotització en el cas de persona jurídica, o qualsevol altre mitjà admissible en dret que acredite l'antiguitat en l'exercici professional del beneficiari en la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques. 
c) Acreditar l'afectació a l'activitat subvencionada de recursos humans propis compostos, com a mínim, per dos persones. d) Disposar d'una seu estable de treball durant almenys un any d'anterioritat a l'entrada en vigor de la convocatòria. Este requisit s'acreditarà mitjançant la presentació de títol de propietat o de cessió de la seu en qüestió, ja siga esta onerosa o gratuïta, degudament diligenciat.

Termini d'inscripció: 06-05-2024 a 24-05-2024

Organisme convocant:  INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

MÉS INFORMACIÓ


Convocatòria subvencions de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ per als exercicis 2024 i 2025

Objecte:
Convocar la concessió de subvencions a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ amb la finalitat de finançar projectes d'exhibició d'espectacles culturals de producció pròpia, convidats i projectes de residències i processos creatius en sales d'exhibició i teatres de gestió privada, que oferisquen i implementen amb regularitat una programació estable d'espectacles de teatre, dansa i/o circ, de caràcter professional, en l'àmbit de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.

Destinataris/àries: 
Els requisits que han de concórrer en les sol·licitants de les ajudes per a poder ser beneficiàries són els següents:
a) Ser persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció i exhibició de muntatges escènics en la Comunitat Valenciana. 
b) Acreditar la dedicació professional del beneficiari a la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques amb una antiguitat mínima de 8 anys. A l'efecte de computar l'activitat desenvolupada, es tindran en compte les trajectòries prèvies a processos de fusió o transformació sempre que de fet o de dret s'acredite la successió entre companyies. L'acreditació de la condició de professional es realitzarà mitjançant l'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció; així com amb l'aportació de la vida laboral en cas de persona física o l'informe del compte de cotització en el cas de persona jurídica, o qualsevol altre mitjà admissible en dret que acredite l'antiguitat en l'exercici professional del beneficiari en la producció i exhibició de muntatges d'arts escèniques. 
c) Acreditar l'afectació a l'activitat subvencionada de recursos humans propis compostos, com a mínim, per dos persones. 
d) Disposar d'una seu estable de treball durant almenys un any d'anterioritat a l'entrada en vigor de la convocatòria. Este requisit s'acreditarà mitjançant la presentació de títol de propietat o de cessió de la seu en qüestió, ja siga esta onerosa o gratuïta, degudament diligenciat
Termini d'inscripció: 06-05-2024 a 24-05-2024.

MÉS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024