Enquestes a Joves

L'enquesta amb entrevistes autocumplimentades que es van preparar per respondre de manera online. Aquest qüestionari va ser dividit per edats, per una part de 12 a 18 anys i per l’altra majors de 18, aquest fet ens va permetre accedir fàcilment als joves en edat estudiantil mitjançant les enquestes presencials a tots els Instituts d’Educació Secundària públics de la Marina Alta. Alhora vam afinar la mostra per tal que estigueren representats tots els cursos d’ESO, Batxillerat, Formació Professional  i programes específics com PAC O PMAR. Tenint en compte un principi de representativitat i tamany d’IES, vam realitzar el qüestionari a 2 o 3 classes per cada curs en els casos que fóra possible i a 1er i 2on de cada Formació Professional existent.

Aquest qüestionari constava de quatre parts dividits en:

  • Joventut: percepcions positives de la joventut, negatives i aspectes de millora.
  • Nivell personal: preocupacions, percepcions positives…
  • Municipi: aspectes positius i aspectes a millorar.
  • Societat: Aspectes positius i aspectes a millorar.
  • Interessos i motivacions.

Es va dissenyar i preparar de manera online on l’alumnat accedia a partir d’ordinadors de les aules d’informàtica o utilitzant el seu telèfon i un codi QR que els facilitarem Tot i això es van respectar les polítiques internes de cada centre educatiu referent a l’ús de noves tecnologies i en aquells casos on l’alumnat no tenia accés al seu telèfon mòbil els facilitavem qüestionaris en paper.

D’altra banda per als joves que no estudiaven o estudiaven estudis postobligatoris fora de la Marina Alta es va facilitar un qüestionari de manera online. 


Els joves enquestats en tota la comarca son 3.141 dels quals el 67,7% tenen entre 12 i 17 anys, el 20% es troba en la franja d’edat de 18 a 23 anys i el 12,3% de 24 a 30 anys. En xifres, a la franja d’edat de 12 a 17 anys s’han enquestat a 2.155 joves, la de 18 a 23 636 persones joves i la franja de més edat, la de 24 a 30 anys 391.  


 

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Gerència i Comunicació:

607 334 445 - comunicacio@macma.org

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

653 492 156 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Cultural de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022