XX Premis Provincials de la Joventut

Fins al 08/09/2023  | Convocatòries

JUVENTUD. XX PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD

Els premis que es convoquen en les presents bases es recullen en les següents categories:

Iniciativa empresarial
1r Premi: dotat amb 2.600 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 1.700 euros i un trofeu commemoratiu.

Mitjà social
1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu.
3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu.

Treball musical
1. Grups
1r Premi: dotat amb 2.200 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 1.800 euros i un trofeu commemoratiu.
3er Premi: dotat amb 1.400 euros i un trofeu commemoratiu.
*La quantia del premi es dividirà a parts iguals entre totes les persones que formen el grup musical.
2. Solistes
1r Premi: dotat amb 1.100 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 800 euros i un trofeu commemoratiu.
3er Premi: dotat amb 400 euros i un trofeu commemoratiu.
 
Relat breu
1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu.
3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu.
 
Fotografia digital
1r Premi: dotat amb 1.000 euros i un trofeu commemoratiu.
2n Premi: dotat amb 700 euros i un trofeu commemoratiu.
3er Premi: dotat amb 300 euros i un trofeu commemoratiu.


L'abonament dels premis quedarà subjecte a les retencions fiscals que, en el seu cas, corresponga
 
BENEFICIARIS
Podran participar en el present concurse les persones físiques i jurídiques que complisquen amb els requisits següents, segons la categoria de premi .
 
Beneficiari
1.- Persona Física:
1.1.- Categories b), c), d) solista i e): Edat compresa entre 14 i 30 anys (tots dos inclusivament). Domicili a la província d'Alacant.
1.2.- Categoria d) grup: Edat compresa entre 14 i 30 anys (tots dos inclusivament).
Domicili a la província d'Alacant. Almenys el 66% dels seus components hauran de complir el requisit d'edat i de domicili a la província d'Alacant. En cas de tractar-se d'un duo, tots dos components hauran de complir el requisit d'edat i domicili a la província d'Alacant. No tindre contracte discogràfic en vigor.
1.3.- Categoria a) Autònom: Edat compresa entre 16 i 30 anys (tots dos inclusivament). Domicili a la província d'Alacant. Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms.
2.- Persona jurídica:
2.1.- Categoria a) (Societat Mercantil). Activitat empresarial i domicili social a la província d'Alacant. La data de constitució de l'empresa haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2018, per a això es prendrà com a referència la data d'inscripció de l'escriptura de constitució de la societat en el Registre Mercantil. El 75% dels seus socis, en la data de presentació de la sol·licitud, hauran de ser persones físiques amb edats compreses entre 16 i 30 anys

Termini
Des del 17 de març al 8 de setembre de 2023, tots dos inclusivament

Mès informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023