Convocatòries i beques per a persones joves

Fins al 31/12/2023  | Convocatòries

Buscador de convocatòries i beques per a persones joves

L'INJUVE té a la teua disposició un buscador de convocatòries i beques per a persones joves

Més Informació


Abonaments temporals gratuïts per a joves menors 31 anys per a viatjar a Alacant en el TRAM d'Alacant, a València en MetroBus, Metrovalencia i EMT, i a Castelló en el Transport metropolità de la Plana de Castelló (TRAM, TUCS, HICID i AMSA) fins al 31 de desembre de 2023.

Sol·licitar un títol de transport gratuït per als joves menors de 31 anys, en els següents àmbits territorials:

 • ALACANT: TRAM d'Alacant (Títol Abonament Temporal Jove gratuït).
 • CASTELLÓ: Transport metropolità de la Plana de Castelló, TRAM (Títol Abonament Temporal Jove 30 gratuït), TUCS, HICID i AMSA.
 • VALÈNCIA: MetroBus, Metrovalencia i EMT (Títol de coordinació "SUMA Temporalitat gratuït").

El títol és personal i intransferible.

Les persones que hagueren obtingut el títol (els abonaments temporals gratuïts) abans del 31 de juliol de 2023 podran continuar utilitzant aquest títol fins al 31 de desembre sense necessitat de cap tràmit addicional. Si per qualsevol circumstància (robatori, extraviament, etc.) es requereix l'emissió d'un nou títol, es procedirà a l'anul·lació d'aquest títol abans de l'emissió d'un nou abonament temporal gratuït

Destinataris

Persones menors de 31 anys, en el moment de la seua sol·licitud.

Telèfons d'informació:

CASTELLÓ 964.90.00.54
ALACANT 900.72.04.72
VALÈNCIA 900.46.10.46

MÈS INFORMACIÓ


Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut

 • Objecte: subvencionar les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema sanitari públic a les persones beneficiàries i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana durant el 2023.
 • Persones beneficiàries: persones amb la condició d'assegurada del Sistema nacional de Salut i amb targeta sanitària individual; amb el títol de família monoparental; amb ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 €/anuals; amb residència a la Comunitat Valenciana.
 • Límit de sol·licitud: 31/12/2023 preferentment en el centre de salut d'adscripció de la persona
  beneficiària.
 • Bases reguladores i convocatòria:
  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12170.pdf

Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb emmagatzematge o sense 🇪🇺

 • Persones beneficiàries:

            Persones físiques que no realitzen activitat econòmica.
            Entitats locals i sector públic institucional.
            Persones jurídiques que no realitzen activitat econòmica.
            Persones físiques amb activitat econòmica amb limitacions.
            Comunitats de propietaris.
            Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

 • Cobertura:  Mòduls econòmics segons tipus d'actuació per cada kWh instal·lat amb ajuda supletòria en municipis de repte demogràfic (<5.000 hab.).
 • Termini de sol·licitud: Des de les 9.00 h de l'11/01/2022 fins el 31/12/2023
 • Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
 • Actualització de la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6852.pdf
 • Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10655.pdf
  Informació fiscal: Les persones contribuents que duguen a terme en el seu habitatge (radicat en la Comunitat Valenciana) instal·lacions d’autoconsum o d’aprofitament d’energies renovables poden deduir-se el 40% (a restar de la quota íntegra autonòmica) de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l’edifici, sempre i quan l’habitatge no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica. En el cas de segones residències la deducció serà del 20% (es manté la condició de no exercir una activitat econòmica).
 • Instal·lacions d’autoconsum elèctric: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic.
 • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació energètica, per a aplicacions de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització, Inclou climatització de piscines.
 • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica: Equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic, destinades a l’electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió siga inviable. Cal tramitar una certificació acreditativa de les inversions a partir de l’1 de juliol del 2022 mitjançant l’IVACE:
 • https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables
   

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023