Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX

Fins al 30/03/2023  | Convocatòries

Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX
 

Període d'inscripció
Del 06/03/2023 al 30/03/2023

Objecte
Convocatòria de les Beques d'Internacionalització Empresarial de ICEX a persones físiques, amb nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, a fi de realitzar un Màster universitari en Gestió Internacional de l'Empresa (MBA in International Management) (Fase 0), pràctiques en la xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior (Fase I), així com pràctiques en empreses, entitats o organismes internacionals dels quals Espanya és membre (Fase II).

La finalitat última serà la de la inserció laboral dels becaris oferint-los oportunitats professionals i ajudant-los a aconseguir ocupacions estables, qualificats i de qualitat.

El Programa de Beques comptarà amb tres fases successives que seran el Màster Universitari en Gestió Internacional de l'Empresa (Fase 0), les pràctiques en la xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior (Fase I) i les pràctiques en empreses, entitats o organismes internacionals, dins i fora d'Espanya (Fase II).

Termini de presentació de sol·licituds :

Del 6 al 30 de març de 2023, a les 24:00 hores (a Madrid, Espanya).

Convoca ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Requisits
Persones físiques que, a més de no incórrer en les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, reunisquen els següents requisits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, entre altres:

Nacionalitat. Estar en possessió de la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
Edat. Haver nascut a partir d'1 de gener de 1995.
Titulació. Estar en possessió d'una titulació universitària superior de grau que permeta l'accés als estudis oficials de Màster Universitari. En tots els casos, serà imprescindible acreditar un mínim de 240 ECTS.
Idiomes. Acreditar posseir un coneixement avançat d'anglés. El nivell mínim exigit, és el B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).
Ampliar informació dels requisits en la convocatòria.

Import
L'import variarà en cadascuna de les fases del programa. 

 

MÈS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023