Ajudes a la compra d'habitatge 2023

Fins al 31/07/2023  | Convocatòries

Ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat. Convocatòria 2023.

 

OBJECTE
Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.

Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge en règim de propietat per a destinar-la a residència habitual i permanent que es realitzen a partir de l'1 de gener de 2022 fins a l'últim dia del termini de sol·licitud.

S'entén per municipi de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior als 10.000 habitants, dels quals, la majoria es troben integrats en el medi rural.

A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es tendran en compte les xifres oficials del padró municipal d'habitants publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en la data de la corresponent convocatòria.

DESTINATARIS

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els requisits indicats en l'apartat de "Requisits".

REQUISITS
Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits:

a) Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda o en el moment de la subscripció del contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis.

b) Posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

c) Haver subscrit o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer, des de l'1 de gener de 2022. Es considerarà que s'està en condicions de subscriure un contracte, si hi ha contracte d'arres o contracte que acredite el compromís de la compra.

d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

 

MÉS INFORMACIÓ

 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023