31é Premis de literatura breu

Fins al 07/06/2024  | Convocatòries

31é PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU A MISLATA

Participants
Podran participar tots aquells joves autors o autores, a títol individual o col·lectiu, residents a la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys. Cada participant podrà presentar només una obra.
Els autors i autores guanyadores en l'edició anterior, en qualsevol de les modalitats, no podran participar en la present convocatòria.

Modalitats

  • Narrativa en valencià
  • Poesia en valencià
  • Narrativa en castellà
  • Poesia en castellà

Forma i termini de presentació dels treballs
Les inscripcions es realitzaran presentant la següent documentació:

  • Fitxa d'inscripció correctament emplenada.
  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona participant o de tots els components del grup.
  • Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant el sobre, com l'original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball i la modalitat en la qual es participa, en cap cas el nom de l'autor o autora.
  • Opcionalment, es pot presentar un breu currículum literari de l'autor o autora.

El termini de presentació d'obres acaba el 6 de juny de 2024. Les inscripcions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata i presentar-se, preferentment, en el Registre d’Entrada del CENTRE JOVE DEL MERCAT de Mislata situat al carrer Major, 36, 46920, Mislata, tel. 963 990 340, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024