L'entrevista de novembre Observatori de la Marina Alta

Fins a l'01/12/2023  | Sociologia

ENTREVISTA A L’OBSERVATORI DE LA MARINA ALTA.

L'equip que conforma el projecte Observatori Marina Alta comparteix la idea que no totes les dades són útils i que aquella informació que es necessita, moltes vegades no és fàcil d'aconseguir. En aquest argument es basa l'inici del projecte, i a través de l'Acord Comarcal per l'Ocupació i el Desenvolupament a la Marina Alta (pacte'MA), conformat per 32 ajuntaments i 4 entitats públiques i privades de la comarca, i CREAMA, com a Secretaria Tècnica de pacte'MA, ens posaren a la feina per a facilitar eixa recerca de dades estadístiques de la nostra comarca i municipis. I després de 5 anys de treball, es pot afirmar que s'ha obtingut tindre una ferramenta de consulta de la realitat del nostre territori, feta des de, per i per a la comarca.

 

Ens podeu explicar què és l'Observatori de la Marina Alta? En què consisteix la seua feina?

Es tracta d'una pàgina web -https://observatorimarinaalta.org- de dades estadístiques obertes, públiques, transparents i actualitzades que facilita la presa de decisions estratègiques, tant per als agents clau de la comarca en matèria laboral, política, econòmica, social o territorial perquè tenen a l'abast un repositori de dades socioeconòmiques de la Marina Alta, les seues zones i municipis, com per a la mateixa ciutadania en general, que té accés a una web de dades obertes per a la seua utilització en els seus objectius personals.
La nostra feina ha consistit i consisteix a construir i mantindre aquesta ferramenta actualitzada i funcional per a una fàcil comprensió i navegació, a través de dades disposades en format de taula, gràfics i mapes. A eixa tasca, anem incorporant nous indicadors socioeconòmics segons les preferències indicades pels agents clau de la comarca, a més de servir de termòmetre laboral amb la publicació mensual d'una infografia del mercat laboral amb l'evolució de les principals dades referents a la Marina Alta i els seus municipis.
En l'actualitat, la web compta amb més de 300 indicadors, representats amb 6.500 gràfics, 80 mapes i 125 taules de dades que agrupen més d'1.700.000 de dades estadístiques úniques.
També resulta important destacar el fet que hi ha un servei gratuït de sol·licitud de dades i informes ad hoc, el qual està a la disposició dels agents clau en matèria socioeconòmica de la comarca, així com, de la mateixa ciutadania.

Quantes persones formen el projecte? Quins perfils professionals ocupen?

Actualment som 3 persones al projecte. Dos investigadors especialitzats en anàlisi de dades, i un especialista TIC, responsable de les tasques d'arquitectura i bolcat de BBDD a la ferramenta web.

Abans de l'Observatori, hi ha precedents d'organismes de recollida de dades estadístiques estrictament comarcals? Quants anys fa que es recullen dades concretes a la nostra comarca?

Estrictament comarcals no. S'ha de dir que la web de l'Observatori Marina Alta és l'únic lloc on es poden trobar dades estadístiques referides al nostre territori a 3 nivells: comarcal, zonal -diferenciant entre zona de costa, zona intermèdia, i zona interior-, i municipal.
Un altre element diferenciador són les dades poblacionals que es poden trobar en l'àmbit inframunicipal (EATIMS, disseminats, i entitats singulars).
Està clar que tots els indicadors socioeconòmics disposats a la web (a excepció dels indicadors calculats i/o aconseguits a través de fonts primàries) es recopilen de diverses fonts oficials -es treballa amb més de 35 fonts de dades-. El que fem nosaltres és recollir tota aquesta informació dispersa, amb diferent format i disseny, i li donem una estructura homogeneïtzada, de fàcil lectura perquè les persones usuàries puguen trobar tota la informació disponible en un únic lloc, de manera àgil, còmoda i accessible.
Aproximadament el projecte ja té 5 anys. Vam començar en el 2018 i des del primer dia es va definir un full de ruta, amb la participació dels mateixos agents del territori, on es prioritzaren quins indicadors socioeconòmics eren més interessants i demandats, així com, quina estructura i mode de visualització d'eixes dades eren els més adients.
Anualment, aquest full de ruta s'actualitza i ajusta a les situacions canviants i necessitats dels mateixos usuaris i usuàries, per tant, és flexible i adaptatiu, buscant sempre facilitar al màxim la lectura de la realitat de la nostra comarca.

En quines àrees se centra el treball de difusió de dades estadístiques?

Amb la metodologia col·laborativa utilitzada des de l’inici i amb la participació de nombrosos agents locals i supralocals, es definiren un total de 16 àrees temàtiques, tenint com a premissa que hi haguera informació en totes les àrees possibles o almenys en aquelles més interesants i implicades en un desenvolupament comarcal intel·ligent i sostenible. Aquestes són:
- Territori i Medi Ambient
- Demografia i Qualitat de Vida
- Mercat de Treball
- Pressupostos i Equipaments Municipals
- Teixit Empresarial i Associatiu
- Agricultura i Pesca
- Turisme i Serveis
- Construcció i Vivenda
- Ús TIC
De totes aquestes, tal vegada la de major rellevància siga la de Mercat Laboral, ja que no hem d’oblidar que monitoritzar els indicadors dins aquesta àrea i donar a conèixer l’evolució del mercat de treball a la nostra comarca és un dels principals objectius del projecte.

El punt de partida d’aquest projecte va ser el Diagnòstic Territorial de la Marina Alta del 2017. Quines conclusions se’n van extreure del mateix?


Efectivament, el Diagnòstic Territorial va servir de punt d'inici i va ser un treball necessari on amb l'ajuda d'AODLs, tècnics i tècniques dels ajuntaments i d'altres entitats implicades en el desenvolupament laboral i socioeconòmic del territori, a més de sindicats, universitats i responsables polítics, es va redactar un document on es reflectira la situació actualitzada de la Marina Alta en matèria laboral i territorial.
Eixe treball participatiu va permetre detectar una sèrie de necessitats a cobrir en el nostre territori, i per a cobrir-les es definiren una sèrie de projectes per a donar resposta a les mateixes, tant aquest Observatori Marina Alta com els altres projectes que es desenvolupen en el marc de pacte'MA, que són Xarxa Agrícola -https://xarxaagricola.org/-, Punt Nàutic -https://puntnautic.org/- i Passaport Marina Alta -https://passaportmarinaalta.org/-.
És, aleshores, quan es detecta la necessitat de comptar amb una ferramenta de visió comarcal que permetera disposar de dades actualitzades del territori que contribuïra a fomentar una presa de decisions més àgil, eficient i democràtica, així com, facilitar la detecció de focus d'ocupació i sectors menys competitius per a proposar estratègies de canvi per tal de determinar com desenvolupar nous motors econòmics per a una dinamització comarcal.

A l'hora de recollir dades, quin és el procés utilitzat?

Com ja hem comentat, treballem amb un total de 38 fonts oficials de dades -important remarcar el d'oficials, ja que la veracitat de les dades publicades és vital per a l'èxit del projecte-, les quals ens faciliten les dades que es necessiten, bé per mitjà de la consulta i descàrrega directa des de la seua web, o bé per mitjà de convenis de col·laboració amb els que periòdicament ens fan arribar dades actualitzades dels seus indicadors.
Una vegada tenim les dades, comptem amb una ferramenta elaborada a propòsit pel nostre especialista TIC per a bolcar eixa informació en la BBDD de la ferramenta, i que aquestes es visualitzen a la web de la manera més autònoma possible.
De fet, s'està treballant de manera continuada en què aquest procés siga cada vegada més automatitzat amb el fi de poder posar a disposició les dades actualitzades a la brevetat més gran possible d'ençà que la font oficial les allibere.


Com es veu l'Observatori de la Marina Alta en un futur? Existeixen nous projectes?

Cal dir que l'Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE'MA, està subvencionat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana, així com, per les aportacions dels Ajuntaments que s'integren en pacte'MA.
En aquest marc s'executa el projecte, i en l'actual convocatòria s'està incidint en noves línies d'acció per a donar resposta a les necessitats que ens traslladen les persones usuàries del projecte. Alguns exemples d'aquestes noves línies són la millora en la recollida de dades mitjançant l'automatització del procés, la inclusió en la pàgina web d'un apartat de Quadres de Comandament per a millorar l'experiència d'usuari i flexibilitzar al màxim la descàrrega de dades, la creació d'un llistat d'indicadors ODS municipals i el seu monitoratge, o la potenciació de la comunicació amb els i les usuàries en xarxes amb la creació d'un nou canal de Telegram per a fer arribar dades interessants d'una forma encara més còmoda.
 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023