Ajudes per a l'aplicació de la intervenció d'inversions de la Intervenció Sectorial Vitivinícola

Fins al 01/02/2023  | Ajudes i subvencions

AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ D'INVERSIONS DE LA INTERVENCIÓ SECTORIAL VITIVINÍCOLA (ISV) 2024-2027 A LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Objecte del tràmit
Concedir suport financer a les inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i infraestructures vinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització, fins i tot amb la finalitat de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles.

Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles esmentats en l'annex VII, part II del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que s'hagen produït en territori espanyol.

Interessats/Sol·licitants
1. Podran presentar sol·licituds per a acollir-se a les ajudes de la intervenció d'inversions:

a) Empreses vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produïsquen o comercialitzen els productes que preveu l'annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, o que, a conseqüència de l'execució de l'operació objecte de la sol·licitud d'ajuda, comencen aquesta producció o comercialització. Les empreses han d'estar constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. Quan es tracte d'empreses l'activitat de les quals siga únicament la comercialització, almenys un 80 % de la seua facturació de l'últim exercici tancat haurà de procedir de la comercialització dels productes vitivinícoles esmentats.

b) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes d'acord amb l'article 152 del Reglament UE 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i les seues associacions.

c) Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, dels productes esmentats en l'annex VII, part II d'aquest reglament.

d) Organitzacions interprofessionals.

e) Organitzacions professionals.


Termini de presentació
De conformitat amb el que preveu l'article 24 del Reial decret 905/2022 de 25 d'octubre, el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la primera convocatòria s'ha iniciat el 27 d'octubre de 2022 i conclourà l'1 d'abril de 2023.

Per a la resta de convocatòries, les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se abans de l'1 de febrer de cada any.Mès informacio

 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023